เกจ์วัดแรงดัน

 • เกจ์วัดแรงดัน

  เกจ์ที่เรามาจำหน่าย มีด้วยกันหลายแบบ
  มีทั้งแบบ หน้าปัด2นิ้วครึ่ง,4นิ้ว
  รูน้ำมัน ออกหลัง,ออกข้าง เกลียวทองเหลือง
  ชนิดของเกลียวมีทั้ง NPT,BSP
  ค่าแรงดันมีตั้งแต่ 0-10,16,20,25,40,60,100,250,400,1,000
  หน่วยวัดแรงดันเป็น BAR,PSI,KG