วาล์วมือโยก ยี่อห้อ BADESTNOST

Hot

วาล์วมือโยก ยี่อห้อ BADESTNOST

P40 SERIRS
P80 SERIRS

 

 SPECIFICATION : DOWNLOAD
  • รายละเอียด
  • รหัสสินค้าทั้งหมด

รายละเอียด

มือโยก ยี่ห้อ BADESTNOST
มือโยกคุณภาพดีจากยุโรป
เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมและในรถไฮดรอลิกต่างๆเช่น รถเกษตร รถคีบ รถตัดอ้อย รถขยะ รถเกี่ยวข้าว

P40 SERIRS
อัตราการไหล 40ลิตร ต่อนาที
มีขนาด PORT น้ำมันเข้า-ออก 2 ขนาด คือ 3/8" และ 1/2"
มีหลายแบบ หลายด้ามโยก อยู่ที่การใช้งาน
1P40 1A GKZI G3/8"
1P40 1A1 KZ1/BN-G1/2"
2P40 1A1A GKZI -G3/8"
2P40 1A1A GKZI -G1/2"
3P40 1A1A1A GKZI -G3/8"
4P40 1A1A1A1A GKZI 3/8"
5P40 1A1A1A1A1A GKZI 3/8"

P80 SERIRS
อัตราการไหล 80 ลิตรต่อนาที
มีขนาด PORT น้ำมันเข้า-ออก 2 ขนาด คือ 3/8" และ 1/2"
มีหลายแบบ หลายด้ามโยก อยู่ที่การใช้งาน
1P80 1A1 GKZI G1/2
1P80 1A1 GKZI G3/8
2P80 1A1A1 GKZI G1/2"
3P80 1A1A1A1 GKZI 1/2
4P80 1A1A1A1A GKZI 1/2"

รหัสพิเศษ
1P80 C1GKZ1/BN (SPIRNG CENER /ทำงานทางเดียว/ตำแหน่งกลางบล็อก)
1P80 D8GKZ1/BN (แบบล็อก /ทำงานสองทาง/ตำแหน่งกลางไม่บล็อก)