โซลินอยด์วาล์ว ยี่ห้อ YUKEN

Hot

โซลินอยด์วาล์ว ยี่ห้อ YUKEN

DSG-01-AC SERIES
DSG-01-AC-N1 SERIES
DSG-01-R SERIES
DSG-01-DC SERIES
DSG-01-DC-N1 SERIES
DSG-03-AC SERIES
DSG-03-AC-N1 SERIES
DSG-03-DC SERIES
DSG-03-DC-N1 SERIES
DSG-03-R SERIES

 

SPECIFICATION :

DSG-01 DOWNLOAD

DSG-03 DOWNLOAD

  • รายละเอียด
  • รหัสสินค้าทั้งหมด

รายละเอียด

 

DSG-01-AC SERIES
DSG-01-2B2-A110-50-50HZ
DSG-01-2B2-A220-50-50HZ
DSG-01-2B2A-A220-50-50HZ
DSG-01-2B2B-A220-50-50HZ
DSG-01-2B3A-A110-50-50HZ
DSG-01-2B3B-A220-50-50HZ
DSG-01-2B4B-A220-50-50HZ
DSG-01-2B60A-A220-50-50HZ
DSG-01-2B60-A220-50 -50HZ
DSG-01-2D2-A110-50-50HZ
DSG-01-3C12-A110-50-50HZ
DSG-01-3C2-A220-50-50Hz
DSG-01-3C3-A110-50-50HZ
DSG-01-3C3-A220-50-50HZ
DSG-01-3C40-A110-50 -50HZ
DSG-01-3C40-A220-50-50HZ
DSG-01-3C4-A110-50-50HZ
DSG-01-3C4-A110-50-50HZ
DSG-01-3C4-A220-50-50HZ
DSG-01-3C60-A220-50-50HZ
DSG-01-3C60-A220-50-50HZ
DSG-01-3C60-A110-50 -50HZ

DSG-01-AC-N1 SERIES
DSG-01-2B2-A220-N1-50-50HZ
DSG-01-2B2B-A110-N1-50-50HZ
DSG-01-2B3B-A220-N1-50-50HZ
DSG-01-2D2-A110-N1-50-50HZ
DSG-01-3C2-A110-N1-50-50Hz
DSG-01-3C2-A220-N1-50-50HZ
DSG-01-3C3-A220-N1-50-50HZ
DSG-01-3C4-A220-N1-50-50HZ
DSG-01-3C60-A220-N1-50-50HZ
DSG-01-3C60-A110-N1-50-50HZ

DSG-01-R SERIES
DSG-01-3C40-R110-50

DSG-01-DC SERIES
DSG-01-2B2A-D24-50
DSG-01-2B2-D12-50
DSG-01-2B2-D24-50
DSG-01-2B3B-D24-50
DSG-01-2B3-D24-50
DSG-01-2B4B-D24-50
DSG-01-2B8-D12-50
DSG-01-2B8-D24-50
DSG-01-2D2-D24-50
DSG-01-3C12-D24
DSG-01-3C2-D12-50
DSG-01-3C2-D24-50
DSG-01-3C2-D24-50
DSG-01-3C40-D24-50
DSG-01-3C4-D24-50
DSG-01-3C60-D12-50
DSG-01-3C60-D24-50

DSG-01-DC-N1 SERIES
DSG-01-2B2-D24-N1-50
DSG-01-2B3B-D24-N1-50
DSG-01-2D2-D24-N1-50
DSG-01-3C2-D24-N1-50
DSG-01-3C3-D24-N1-50
DSG-01-3C4-D24-N1-50
DSG-01-3C4-D12-N1-50
DSG-01-3C60-D12-N1-50
DSG-01-3C60-D24-N1-50

DSG-03-AC SERIES
DSG-03-2B2-A110-50-50HZ
DSG-03-2B2-A220-50-50HZ
DSG-03-2B3B-A220-50-50HZ
DSG-03-2B8-A110-50-50HZ
DSG-03-2B8-A220-50-50HZ
DSG-03-2D2-A110-50-50HZ
DSG-03-3C10-A110-50-50HZ
DSG-03-3C12-A110-50-50HZ
DSG-03-3C12-A220-50-50HZ
DSG-03-3C2-A110-50-50HZ
DSG-03-3C2-A220-50-50HZ
DSG-03-3C2-A220-50-50HZ
DSG-03-3C3-A220-50-50HZ
DSG-03-3C40-A110-50-50HZ
DSG-03-3C40-A220-50-50HZ
DSG-03-3C4-A110-50-50HZ
DSG-03-3C4-A220-50-50HZ
DSG-03-3C60-A220-50-50HZ

DSG-03-AC-N1 SERIES
DSG-03-2B2-A220-N1-50-50HZ
DSG-03-3C12-A220-N1-50-50HZ
DSG-03-3C2-A220-N1-50-50HZ
DSG-03-3C4-A220-N1-50-50HZ
DSG-03-3C60-A220-N1-50-50HZ

DSG-03-DC SERIES
DSG-03-2B2B-D24-50
DSG-03-2B2-D12-50
DSG-03-2B2-D24-50
DSG-03-2B3B-D24-50
DSG-03-2B8-D24-50
DSG-03-3C2-D24-50
DSG-03-3C3-D24-50
DSG-03-3C4-D24-50
DSG-03-3C5-D24-50
DSG-03-3C60-D24-50

DSG-03-DC-N1 SERIES
DSG-03-2B2-D24-N1-50
DSG-03-3C2-D24-N1-50
DSG-03-3C4-D24-N1-50
DSG-03-3C60-D24-N1-50

DSG-03-R SERIES
DSG-03-3C4-R220-50